Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1
SZKOŁA RESORTOWA, tel. 33 8141449 
e-mail: sekretariat@ogrodnik-bielsko.edu.pl

Procedury przeciwepidemiczne   PLATFORMA ZAKUPOWA
Przejdź do strony głównej

Sobota, 08 maja 2021

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

2019-10-07

Postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

Czytaj więcej o: Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

2019-09-12

Postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

Czytaj więcej o: Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej