Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Remont szklarni dydaktycznej wraz z przyległymi pomieszczeniami mieszczącej się na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej (znak sprawy:5/RB/2020/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 350 000 euro

Metryczka

Wytworzono:2020-11-16 16:36przez: wojcika
Opublikowano:2020-11-16 16:36przez: wojcika
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
Odwiedziny:2651

  • Brak wpisów.