Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

I aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, aktualizuje plan postęowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Metryczka

Wytworzono:2021-03-29 09:35przez: wojcika
Opublikowano:2021-03-29 09:35przez: wojcika
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
Odwiedziny:1412

  • Brak wpisów.