Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Spacerownik urodzinowy- odc.5

Poczta Główna

Gmach został wzniesiony w latach 1897- 98 przez Karola Korna na podstawie planów  Biura Budownictwa Pocztowego w Wiedniu.

Najbardziej charakterystyczna dla budynku jest kopuła z działającym do dziś zegarem i umieszczonymi po obu jej stronach rzeźbami Jowisza z orłem i Merkurego z laską wężową, symbolizujące Pocztę i Komunikację.

Anna Sikora