Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Narodowe Czytanie 2022 - Ballady i romanse w Ogrodniku

Wzorem ubiegłych lat uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w akcji „Narodowe Czytanie”. 

Pod opieką i kierunkiem Pani Katarzyny Kocoń, Pani Anny Świstak oraz Pana Tomasza Bednarka-bibliotekarza uczniowie pięknie czytali tekst Adama Mickiewicza pt: „Ballady i Romanse”.

Zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP akcja "NARODOWE CZYTANIE" odbyło  się w tym roku już po raz 11.
Coroczne wspólne czytanie wybranej lektury podkreśla  bogactwo naszego kulturowego dziedzictwa.

Ogrodnik od kilku już lat bierze udział w tym ogólnonarodowym czytelniczym spotkaniu promującym dorobek literacki naszego kraju.


W tym roku czytaliśmy BALLADY I ROMANSE Adama Mickiewicza, zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. 
ROK ROMANTYZMU POLSKIEGO został ogłoszony w 2022 roku z okazji 200-lecia 
wydania zbioru.

 

 Zespół biblioteczny