Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

"Z każdym rokiem więcej biologii, więcej korzyści i mniej chemii – probiotechnologia w zrównoważonym rolnictwie."

Młodzież  klasy II Technikum Ogrodniczego i uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Ogrodniczego w dniu 25 marca 2023 wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Podbeskidzkie Centrum Mikroorganizmów w Kaniowie, ProBiotics Polska, Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury dotyczącej poprawy kondycji gleby jako czynnika wyjściowego do produkcji roślin. W programie konferencji znalazły się następujące tematy:
GLEBA – jako ekosystem ożywiony. Jaką rolę pełnią mikro, makroorganizmy oraz międzyplony wielogatunkowe w poprawie żyznosci gleby? AKTYWNA PRÓCHNICA i kompleks sorpcyjny. Jak zatrzymać wodę w glebie w zmieniających się warunkach klimatycznych? MINERAŁY - wapń a pH gleby i dostępność magnezu, siarki, żelaza, fosforu i potas.  PO CO BADAĆ GLEBĘ? Badania mikrobiologiczne gleby – nowa wiedza dla racjonalnego gospodarowania. ROLNICTWO PRECYZYJNE oraz wytyczne dla nowych założeń Wspólnej Polityki Rolnej  2023-2027

Uczestnicy zapoznali się z wynikami badań nad poprawą zawartości próchnicy w glebie dzięki zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów które tak jak bionawozy i komposty wzbogacone mikrobiologicznie są  skuteczną, jak i ekonomicznie opłacalną alternatywą w stosunku do standardowego nawożenia gleby. Nowatorskie bioprodukty wzbogacone mikrobiologicznie są wdrażane do praktyki rolniczej dla poprawy wzrostu i plonowania roślin oraz żyzności gleby. Gospodarstwa wdrażające wyżej opisane metody podzieliły się swoimi doświadczeniami.  Spotkanie zakończył konkurs wiedzy, którą udało się zdobyć podczas konferencji, a nagrodami były produkty poprawiające jakość gleby. Uczniowie naszej szkoły  wykazali się skutecznością i zdobyli nagrody . Wszystkim dziękujemy za aktywne uczestnictwo.

                                                                                Krystyna Janik-Chrapusta

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe