Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Nauczycieli Ogrodnictwa w Zespole Szkół Ogrodniczych w dniach 7-11 kwietnia 2015 roku

 

  

 

            Zespół  Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca w Bielsku-Białej uczestniczy od roku 2009 w pracach i spotkaniach Stowarzyszenia Europejskich Nauczycieli Ogrodnictwa z siedzibą w Niemczech. Stowarzyszenie to zostało powołane do istnienia w roku 2005 przez obecnego prezesa Johannesa Peperhove i aktualnie skupia 18 szkół ogrodniczych z następujących krajów: Niemiec, Belgii, Holandii, Szwecji, Francji, Austrii, Czech, Słowacji, Słowenii, Polski, Węgier, Szwajcarii. Celem stowarzyszenia jest promowanie kultury ogrodniczej wśród młodzieży, poznawanie nowych trendów i rozwiązań w branży ogrodniczej, organizowanie konkursów zawodowych dla młodych ogrodników oraz szkoleń i praktyk zagranicznych dla uczniów. Podejmowane działania służą budowaniu postaw otwartości i tolerancji, pogłębiają więzi między młodzieżą.

            Seminarium rozpoczęło się 7 kwietnia, a następnego dnia nauczyciele i przyjaciele  Zawodowych Szkół Ogrodniczych Europy – z Austrii, Belgii, Czech, Chorwacji, Estonii, Holandii, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Słowenii, Szwajcarii, Włoch, Węgier i Polski gościli w Ratuszu na spotkaniu z Panem Prezydentem Waldemarem Jędrusinskim.

            W  trakcie spotkania na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych z udziałem  Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty  Pani Bożeny Graboń i Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pana Andrzeja Grzyba, goście obejrzeli warsztaty szkolne  i wysłuchali wystąpienia  Pana Mateusz Milczyńskiego na temat specyfiki produkcji ogrodniczej w naszym regionie i funkcjonowania Związku Szkółkarzy Polskich oraz Pana Jana Kolbusza Prezesa Stowarzyszenia EkosystEM Dziedzictwo Natury, na temat roli pożytecznych mikroorganizmów w hodowli roślin i  życiu człowieka.

            Goście uczestniczyli również w uroczystym otwarciu pracowni florystycznej. Symbolicznego przecięcie wstęgi dokonała Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych Wanda Czurczak, Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Pani  Bożena Graboń i Prezes Europejskiego  Stowarzyszenia Nauczycieli Ogrodnictwa Pan Johannes Peperhove. W ramach programu Leonardo da Vinci pt. Zielone Obszary Edukacji jednym z zadań jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodnego. Nowo powstała pracownia florystyczna pozwoli uczniom bielskiego "Ogrodnika" rozwijać  pasje, poszukiwać  innowacyjnych rozwiązań, a nauczycielom pomoże przekazywać wiedzę w bardziej efektywny sposób. Uczniowie wykonując kompozycje i aranżacje roślinne będą podnosić i doskonalić swoje umiejętności oraz śledzić nowe trendy na rynkach branżowych. Młodzi ogrodnicy  uzyskają dodatkowe kwalifikacje, co poprawi  ich notowania na rynku pracy.

         W trakcie trwania Seminarium, uczestnicy zapoznali się z produkcją i ofertą Zakładu Prosperplast w Rybarzowicach,  gościli w Pieczarkarni Pana Szczepana Poloka w Kryrach, gdzie poznawali specyfikę produkcji pieczarek w rodzinnym gospodarstwie dającym 140 ton grzybów na tydzień oraz zachwycali się wczesnowiosenną szatą roślinności w pokazowych Ogrodach Państwa Kapiasów w Goczałkowicach. Była też okazja zwiedzić Obóz Koncentracyjny w Auschwitz, gdzie oddano hołd ofiarom i złożono wieniec pod Ścianą Śmierci. Tam też odbyła się wspólna modlitwa ekumeniczna. Goście zwiedzili także Browar w Żywcu, Kopalnię Soli w Wieliczce i Stare Miasto w Krakowie.

         Seminarium odbywało się w roku jubileuszowym  10-lecia Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Ogrodnictwa. Z tej okazji organizatorzy przygotowali broszurę poświęconą historii i funkcjonowaniu organizacji. Zarząd Stowarzyszenia i wszyscy uczestnicy Seminarium, a za ich pośrednictwem wszystkie szkoły partnerskie odebrały życzenia dalszej owocnej współpracy w realizowaniu nowych pomysłów i rozwiązań w branży ogrodniczej oraz wielu zaangażowanych nauczycieli, którzy z pasją i entuzjazmem zaszczepiają u młodych ludzi ideę wspólnej, sprawiedliwej i bezpiecznej Europy.

 

Podziękowania od zagranicznych gości!!!!!!


Hallo Ihr Lieben,

 die Einwohner Polens sind bekannt für ihre Gastfreundlichkeit!

Dies konnte ich persönlich erfahren.

Ich habe mich während der ganzen Woche sehr verwöhnt gefühlt.

Umsorgt von einem starken Team welches sehr gut zusammen arbeitet, bemüht war sein Bestes zu geben und immer jeden Einzelnen der Gruppe zu behüten! Es ist Euch wirklich gelungen denn ich habe auch von den anderen Kollegen nur POSITIVES gehört.

Ich mache viel Werbung damit viele noch Euer wunderschönes Land besuchen kommen.

 L.G.

Dani und bis bald!


Liebe Krystyna und Kazimierz,
 ch möchte mich Dir und Deinen KollegInnen für unsere  freundliche Annahme, Eure Gastfreundschaft  und die fantastischen Programme nochmals recht herzlich bedanken.
Ich hoffe sehr, dass Ihr Euch bald ausruhen könnt und Du  Dich für die Prüfungen gut vorbereiten kannst.
 Viele liebe Grüße
 Ani

Hallo Krystyna, Kazimierz, Kornelia, Katarzyna
vielen Dank noch mal für euer tolles Seminar!
Es hat mir sehr viel Freude bereitet!
Herzliche Grüße an euer gesamtes Team,
Thomas


Hello!
We have saftly arrived back home and we are very glad to participate in the seminar. I didn't know your country and I am very pleasant surpriced and I will come back on vacation with my family.
Also horticulture in Polland  is in an european level and I hope we will cooperate in some project in the future.
With regards, Romana Špes

School for horticulture and visual arts Celje


http://www.cjd-erfurt.de/fileadmin/_processed_/csm_Danke_adfca7d761.jpg