Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Informacja o warsztatach

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej

Warsztaty Szkolne pełnią bardzo ważną rolę w wychowaniu i kształceniu zawodowym młodzieży, są dopełnieniem Zespołu Szkół,  jednostką dydaktyczną. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w  zawodach ogrodniczych odbywają się na terenie warsztatów, szkoły i terenach przyległych.

Kształt warsztatów zmieniał się, dostosowywał się do zmian zachodzących  w otaczającym środowisku , jak i w kształceniu zawodowym. Cieszymy się, że One są i służą młodym adeptom sztuki ogrodniczej. Pomimo zmian, malejącej liczby uczniów  kształcących się w zawodach ogrodniczych, nie zatraciły swojej istoty. Nadal są nieocenioną bazą dla kształcenia praktycznego. Młodzież uczy się zawodu poprzez  działania i pracę wykonywaną przy produkcji roślin z zakresu warzywnictwa, kwiaciarstwa i sadownictwa. Zajmuje się także pielęgnacją i projektowaniem terenów zielonych i otaczającej ich przestrzeni.

Obecnie łączna powierzchnia warsztatów szkolnych wraz ze znajdującymi się na nich obiektami to 5,16 ha powierzchni. W tym:

  • Grunty orne  -0,73ha
  • Warzywa gruntowe  -0,16ha
  • Plantacje wieloletnie-1,01ha

- tuje -0,28ha
- świerki, jodł-0,086ha
- sad -0,24ha
- truskawki, borówki-0,035ha
- mateczniki podkładek drzew owocowych  -0,2ha
- szkółka drzewek owocowych -0,20ha
- wierzba mandżurska  -0,05ha

  • Ogrody pokazowe, park, arboretum, buczyna karpacka, łąka kwietna,

- ziołownik  -0,6ha

  • Punkt sprzedaży - 0,23ha
  • Teren wystawowy  i ekspozycja roślin -0,08ha
  • Szklarnie i osłony -0,35ha 6 szklarni i 4 tunele foliowe w których prowadzona jest produkcja kwiaciarska i warzywnicza-rośliny doniczkowe, kwiaty rabatowe, chryzantema  cięta, a także rozsady warzyw min. pomidora kapusty, papryki.
  • Plac manewrowy i miejsca postojowe na maszyny -0,34ha
  • Zabudowa pracownie magazyny i budynek administracyjny -0,66ha
  • Drogi dojazdowe, trawniki  - 0,99ha


Na ich terenie znajduje się szklarnie służące do wysiewu nasion i rozmnażania za pomocą sadzonek zielnych z własnego materiału matecznego.

Posiadamy jeden tunel o powierzchni 270 m² zaopatrzony w komputer klimatyczny, stoły uprawowe z zalewowym system nawadniania upraw, służący  do uprawy kwiatów rabatowych i chryzantemy doniczkowej oraz ziół.

Tunele foliowe w ilości 5 sztuk są miejscem do uprawy warzyw na wczesnowiosenny zbiór  kapusty, sałaty i rzodkiewki. Prowadzona jest także produkcja szkółkarska-rozmnażanie żywotnika w szerokiej gamie odmianowej oraz uprawa krzewów ozdobnych.

Naszym atutem jest produkcja pomidora na owoc w systemie ochrony biologicznej.

Uprawiamy także warzywa w gruncie, posiadamy kolekcje dydaktyczne truskawki i borówki amerykańskiej. Na terenie warsztatów znajduje się także sad dydaktyczny oraz nowe nasadzenia drzewek owocowych. Prowadzimy  mateczniki roślin sadowniczych, z których pozyskujemy materiał do produkcji drzewek i krzewów owocowych przeznaczonych na sprzedaż detaliczną. Produkcja ta jest objęta opieką Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa oraz współpracą z Zakładem Produkcyjnym INSAD w Prusach k. Skierniewic.

Wyprodukowane rośliny cieszą się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności miasta i okolic, posiadamy własny całoroczny punkt sprzedaży roślin i warzyw na terenie Warsztatów. Sprzedawany materiał cechuje się dobrą jakością i zdrowotnością potwierdzoną paszportami roślin. Służymy fachową poradą ogrodniczą dla klientów.

Wraz z pojawieniem się nowych zawodów w  ofercie kształcenia szkoły, warsztaty zmieniły się. Zaprojektowano i utworzono dzięki projektom unijnym w ramach  Programu Comenius i Leonardo da Vinci ogrody pokazowe, bazę do ćwiczeń z zakresu architektury krajobrazu.

Stworzone ogrody pokazowe i rabaty stały się nie tylko pomysłem na zagospodarowanie wolnej przestrzeni , ale i inspiracją dla innych pragnących zmieć swoje otoczenie. Pomysły młodzieży zachwycają i motywują do działania innych.

Utworzono pracownię dydaktyczną z częścią ogrodniczą i architektury krajobrazu w której młodzież doskonali swoje umiejętności.

Warsztaty Szkolne są ośrodkiem egzaminacyjnym dla uczniów zdających praktyczny egzamin zawodowy z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu na obiektach produkcyjnych. Zostały one dostosowane do wymagań określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, znajduje się  park Dendrologiczny. Podstawowe okazy nasadzone zostały ręką patrona i pierwszego dyrektora szkoły - Stanisława Szumca, tak więc mają ponad 85 lat.

Park Dendrologiczny oprócz bazy edukacyjnej dla uczniów szkoły, jest miejscem nauki o przyrodzie dla mieszkańców miasta. Oprócz organizowanych wycieczek z przewodnikiem, stale odwiedzany jest przez grupy ze szkół, przedszkoli i uczelni wyższych, nauczycieli biologii z terenu powiatu bielskiego.

Warsztaty Szkolne są jednostką dydaktyczną. Prace przy produkcji i uprawie wykonuje głównie młodzież szkolna w ramach zajęć praktycznych pod kierunkiem  nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz pracowników warsztatów szkolnych.