Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

"Leonardo da Vinci"

 

Projekt Leonardo da Vinci 2013-2015 pod nazwą " Grüne Lernlandschaften" /Zielone Obszary Edukacji/ to kolejny projekt unijny realizowany we współpracy ze szkołami z Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Francji, Węgier, Łotwy  i  Szwajcarii. Planujemy w naszej szkole w ramach projektu  utworzenie pracowni florystycznej oraz przeprowadzenie kursów florystycznych dla naszych uczniów, absolwentów oraz osób bezrobotnych oraz będziemy uczestniczyć w licznych wyjazdach zagranicznych. Zapraszamy do udziału w działaniach lokalnych oraz wyjazdach zagranicznych wszystkich nauczycieli i uczniów.

 

 

 

 

Numer projektu:

2013-1-BE1-LEO04-005079

 

 

Tytuł projektu (w języku polskim):

Zielone obszary  edukacji

Nazwa i adres instytucji beneficjenta:

Zespół Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca w Bielsku-Białej

ul. Ak. Umiejętnosci 1

43-300 Bielsko-Biała

Rola w partnerstwie (koordynator lub partner):

Partner

Instytucje partnerskie

(nazwa w oryginale, miasto, kraj):

1)    Förderverein der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Gartenbaulehrer Münster-Wolbeck – Niemcy

2)    Staatliche Gewerbeschule Chemie, Pharmazie, Agrarwirtschaft Hamburg – Niemcy,

3)    Zentrum der Aus – und Weiterbildung im Mittelstand V.o.G   Eupen - Belgia

4)    Centre de Coordination et de Gestion des Programmes europeens pour l’enseignement obligatoire Bruksela – Belgia

5)     BBZ Niederlenz – Szwajcaria,

6)    Gewerblich-industrielle Berufsfachschule Muttenz- Szwajcaria ,

7)    VM-ASzK- Bartha Janos Kerteszeti Szakkepzo Iskola Szentes -Węgry,

8)    Valsts sabiedriba ar ierobezotu altbildibu „Bulduru Darzkopibas visskola” Jurmala - Łotwa,

9)     Bildungszentrum Gartenbau Langenlois –Austria,

10) Stichting AOC Terra Groningen - Holandia,

11)  Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca Bielsko-Biała- Polska

 

 

 

STRESZCZENIE PROJEKTU w języku polskim (całość min. 1000, max. 1500 znaków)

zgodne ze streszczeniem przedstawionym przez wnioskodawcę we wniosku.

Prosimy o uwzględnienie:

- celu,

- planowanych działań,

- rezultatów projektu.

Cel:

Współpraca partnerów projektu ma na celu informowanie o prowadzonym kształceniu ogrodniczym w szkołach partnerskich i innych organizacjach uczestniczących w projekcie.

Projekt dotyczy:

* doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych ogrodnictwa i uczniów szkół ogrodniczych

*  wzmocnienia istniejącego partnerstwa szkół  poprzez wymianę europejską i  tworzenie nowych obszarów współpracy

* organizowania wyjazdów i pobytów  uczniów za granicą.

Wyjazdy zagraniczne zapewniają uczniom  zintegrowane nauczanie treści zawodowych i języka. Europejskie konkursy zawodowe dla młodych ogrodników umożliwiają  porównywanie standardów kształcenia  w instytucjach partnerskich uczestniczących w projekcie.

Bazując na tym mogą być aktualizowane i harmonizowane programy nauczania i zajęć lekcyjnych i tym samym podwyższana jakość kształcenia ogrodniczego.

Uczenie się i praca z innymi uczniami podczas wyjazdów zagranicznych oferuje doskonalenie zawodowe, które wspiera motywację do ustawicznego kształcenia uczniów.

Wspólne podróże podwyższają gotowość uczniów do indywidualnych wyjazdów zagranicznych  i poprawiają przez to ich jakość.

Bezpośrednie uczestniczenie uczniów w projekcie  umożliwia im podstawowy wgląd w różnorodne specyficzne dla kraju technologie w ogrodnictwie i metody nauczania. Poprzez to następuje znacząca poprawa  perspektyw absolwentów na europejskim rynku pracy.

Świadome rozpoznawanie innych uwarunkowań kulturowych  przyczynia się do osobistego rozwoju młodych ludzi i wspiera ich proces  nabywania wartości międzykulturowych.

Planowane działania:

Promowanie kompetencji języków obcych, porównanie standardów kształcenia ogrodniczego w Europie, modyfikowanie scenariuszy zajęć i tym samym podwyższanie jakości kształcenia, poprawa perspektyw uczniów uczestniczących w projekcie na europejskim rynku pracy, poznanie obowiązujących trendów w ogrodnictwie i wyposażenie młodzieży i osób bezrobotnych w nowe umiejętności tworzenia kompozycji florystycznych.

 

Rezultaty:

Utworzenie strony internetowej projektu, utworzenie pracowni florystycznej i przeprowadzenie kursów florystycznych dla uczniów, absolwentów i osób bezrobotnych Powiatu Bielsko-Biała, ocena seminarium nauczycielskiego i konkursów zawodowych, wspólna wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli oraz  działań projektowych publikowanych na stronie internetowej projektu. 

 

 

SEMINARIUM DENDROLOGICZNE WĘGRY 13-17 IX 2014

W dniach13-17 września 2014 w ramach programu Leonardo da Vinci odbyło się na Węgrzech Seminarium Dendrologiczne /dendrologia- nauka o drzewach/.  W seminarium uczestniczyła uczennica klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu  Agnieszka Bogacz wraz z nauczycielem zawodu Anną Hereda oraz...

Spotkanie w Dortmundzie

W dniach od 12- 14 grudnia 2014 nauczyciele naszej szkoły p. Krystyna Janik-Chrapusta i Kazimierz Piela uczestniczyli w  spotkaniu partnerów projektu w Dortmundzie. Celem tego spotkania było omówienie dotychczasowych wyników działań i przygotowanie wniosku na kolejny projekt Erasmus...

Pracowania florystyczna już otwarta!!!

Nasza szkoła wzbogaciła się w nową pracownię florystyczną, która powstała w ramach realizacji programu Leonardo da Vinci Zielone Obszary Edukacji.


Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Ogrodnictwa

W dniach 7-11.04.2015 roku odbywa się w naszej szkoleMiędzynarodowa Konferencja Nauczycieli Ogrodnictwa.