Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Pracownia weterynarii

Podstawowym zadaniem pracowni jest jak najlepsze odwzorowanie warunków i wyposażenia prawdziwego zakładu leczniczego dla zwierząt, dlatego pracownia posiada profesjonalne szafki, w których znajduje się podstawowy sprzęt do badania fizykalnego zwierząt, materiały, sprzęt i odczynniki do analiz laboratoryjnych, pokazowe narzędzia chirurgiczne i sekcyjne, opakowania leków weterynaryjnych oraz sprzęt i materiały potrzebne do wykonania prostych zabiegów profilaktycznych i leczniczych u zwierząt.
Zajęcia praktyczne w pracowni przeprowadzane są na modelach anatomicznych, wypreparowanych narządach wewnętrznych, żywych zwierzętach chętnie przyprowadzanych przez uczniów i nauczycieli oraz na materiale biologicznym pobranym od zwierząt, dlatego w pracowni znajdują się: profesjonalny stół zabiegowy, stół sekcyjny, lodówka i zamrażarka, dobrej jakości mikroskopy optyczne, lampy bakteriobójcze i sterylizator parowy oraz klatki dla zwierząt.

Dominika Żak