Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Kształcenie dorosłych

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 

TERMINY

- rekrutacja trwa od 06.05.2024r. do 30.08.2024r.

- planowanie rozpoczęcie - wrzesień 2024r. - zakończenie maj 2025r.

 

OFERTA

 

OGR.02  ZAKŁADANIE I PROWADZENIE UPRAW OGRODNICZYCH (wcześniej R.05, RL.05 )

Kształcenie obejmuje : prowadzenie produkcji sadowniczej, warzywniczej, roślin ozdobnych oraz eksploatację środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

Jest to bezpłatna forma przeznaczona dla osób dorosłych, które chcą zdobyć :

- uprawnienia do nabywania, dziedziczenia i prowadzenia gospodarstwa rolnego

- dotację ze środków UE

- nowy zawód

- umiejętności do pracy na stanowisku wymagającym odpowiednich kwalifikacji

- prawo jazdy kategorii T

- poznać tajniki sztuki ogrodniczej

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zawodowego uczestnik otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w przypadku posiadania minimum wykształcenia zawodowego dodatkowo otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ogrodnik

 

OGR. 05 PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRAC OGRODNICZYCH ( wcześniej R.18, RL.18 )

Kształcenie obejmuje wiadomości z zakresu planowania, zakładania i prowadzenia upraw warzywniczych, sadowniczych oraz roślin ozdobnych.

Jest to bezpłatna forma dla osób dorosłych chcących poszerzyć swą wiedzę oraz zdobyć tytuł zawodowy technik ogrodnik.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zawodowego uczestnik otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w przypadku posiadania minimum wykształcenia średniego oraz świadectwa kwalifikacji OGR.02 ( R.05, RL.05 ) dyplom zawodowy TECHNIK OGRODNIK

 

OGR.03 PROJEKTOWANIE, URZĄDZENIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (wcześniej R.21, RL.21 )

Jest to bezpłatna forma kształcenia  dla osób dorosłych, które chcą :

- poznać tajniki sztuki ogrodowej w zakresie projektowania i urządzania terenów zieleni, ogrodów i ogródków przydomowych

 -podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w tym zakresie

- prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

- zdobyć nowe kwalifikacje

- zdobyć prawo jazdy kat. T

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zawodowego uczestnik otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe