Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Kształcenie dorosłych

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Kształcenie obejmuje : prowadzenie produkcji sadowniczej, warzywniczej, roślin ozdobnych oraz eksploatację środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

Jest to bezpłatna forma przeznaczona dla osób dorosłych, które chcą zdobyć :

- uprawnienia do nabywania, dziedziczenia i prowadzenia gospodarstwa rolnego

- dotację ze środków UE

- nowy zawód

- umiejętności do pracy na stanowisku wymagającym odpowiednich kwalifikacji

- prawo jazdy kategorii T

- poznać tajniki sztuki ogrodniczej

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zawodowego uczestnik otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w przypadku posiadania minimum wykształcenia zawodowego dodatkowo otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ogrodnik.


TERMINY:

- rekrutacja trwa od 04.05.2020r. do 31.08.2020r.

- planowanie rozpoczęcie - wrzesień 2020r. - zakończenie maj 2021r.