Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Branżowa Szkoła I Stopnia - Ogrodnik

Zawód: ogrodnik z poszerzeniem umiejętności w zakresie:
-uprawy roślin zielarskich i przyprawowych
-obsługi maszyn i urządzeń ogrodniczych
z kwalifikacją:

  1. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Kształcenie zawodowe uczeń będzie realizował w bazie dydaktycznej szkoły, którą stanowią szklarnie, sad szkolny i grunty orne. 3-letni tok nauki kończy się egzaminem z nauki zawodu przeprowadzanym przez OKE w Ośrodku Egzaminacyjnym w Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia własnego gospodarstwa lub firmy ogrodniczej. Znajdzie też zatrudnienie w firmach produkcyjnych i handlowych działających w sektorze ogrodniczym. Uczeń ma możliwość realizacji bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii T. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

Obecnie obserwując powrót do natury, zioła stały się modnym i nieodzownym elementem w kuchni, ziołolecznictwie i kosmetyce. Absolwent posiadając znajomość tych roślin oraz możliwość ich zastosowań, jest przygotowany do prowadzenia uprawy i sprzedaży ziół, znajdzie też zatrudnienie w punktach ogrodniczych, gospodarstwach ekologicznych oraz zakładach przetwórczych.

Absolwent nabywa dodatkowe kompetencje z zakresu obsługi, użytkowania oraz konserwacji sprzętu ogrodniczego, może znaleźć zatrudnienie w firmach świadczących usługi w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni.