Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Technik Architektury Krajobrazu

Zawód: technik architektury krajobrazu z elementami grafiki komputerowej z kwalifikacjami:

  1. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  2. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do pracy przy utrzymaniu terenów zieleni, tj. ogrody, skwery, parki. Może też znaleźć zatrudnienie w pracowniach projektujących tereny zieleni i w wydziałach architektury. Może również prowadzić własną firmę. Uczeń ma możliwość realizacji bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii T. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć z grafiki komputerowej mogą służyć jako podbudowa dalszego kształcenia w zawodach związanych z projektowaniem architektonicznym i graficznym. Po zapoznaniu się z podstawami grafiki i reklamy uczniowie wykonają projekty graficzne przy użyciu programów komputerowych.