Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego po sesji czerwiec 2022r. odbędzie się 31 sierpnia 2022r.

Świadectwa kwalifikacji będą do odbioru w sekretariacie szkoły po 10 września 2022r.