Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego po sesji czerwiec 2023r. odbędzie się 31 sierpnia 2023r.

Świadectwa kwalifikacji będą do odbioru w sekretariacie szkoły po 10 września 2023r.