Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Zielona linia życia 2019-2022

Zielona linia życia - Green line of life  31.12.2019- 30.08.2022

Partnerzy projektu: Luksemburg, Czechy, Słowienia, Francja

Celem tego projektu jest promowanie zieleni wokół obiektów użyteczności publicznej. W naszej szkole stworzyliśmy na dziedzińcu szkoły "zieloną klasę".