Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Pola Nadziei - podsumowanie prac wolontariatu akcji w roku szkolnym 2019/2020

W dniu 19 października br. w warunkach reżimu sanitarnego w Hospicjum im. Jana Pawła II odbyło się podsumowanie pracy Wolontariuszy akcji "Pola Nadziei".

Prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w Bielsku- Białej- Grażyna Chorąży na ręce opiekunów akcji złożyła podziękowanie - puchar i dyplom-za dar serca Wolontariuszy i hojność datków Rodziców ofiarowanych na rzecz Stacjonarnego Hospicjum.

Za zaangażowanie, gotowość do pomocy i poświęcony czas dziękujemy Uczniom z klas-4TW, 4TAK, 2TAK/TOg, 2BSIg oraz 2TWsp.

Opiekunowie- Anna Sikora, Małgorzata Głąb- Likus