Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca

ul. Akademii Umiejętności 1

43-300 Bielsko-Biała

Nr konta bankowego:

58109025900000000123226686

 

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW
Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
na rok szkolny 2017/18

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodniczący: P. Beata Dzida
Zastępca: P. Katarzyna Przybyła
Sekretarz: P. Adam Pokładnik

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
P. Bernadeta Oskraba
P. Magdalena...