Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

WIELKI SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

Artur Ryłko najlepszym ogrodnikiem w Polsce !!!

7-8 czerwca 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w Małopolsce odbyły się eliminacje centralne XLIII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności  Rolniczych.

Do Hańczowej przyjechali uczniowie z całej Polski, którzy zdobyli największą liczbę punktów podczas eliminacji okręgowych.

Nasi uczniowie wywalczyli wysokie lokaty i uzyskali tytuł laureata OWiUR

Blok  ogrodnictwo

ARTUR RYŁKO -  I MIEJSCE - uczeń kl. IV TO

BARTŁOMIEJ KOŁODZIEJ – II MIEJSCE - uczeń kl. III TO

Uczniów przygotowała : mgr inż. Maria Kołodziejczyk

Blok produkcja zwierzęca

JÓZEF SZLOSARCZK - IV MIEJSCE - uczeń kl. III TW

Ucznia przygotowała : mgr inż. Renata Ślezińska -Iwanicz

Blok architektura krajobrazu

PATRYK RACZEK - V MIEJSCE - uczeń kl. IV TAK

Ucznia przygotowała : mgr inż. Katarzyna Kropielnicka-Łysakowska

Uczniowie otrzymali nagrody pieniężne, roczne stypendia oraz  indeks na studia wyższe.

OWiUR to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów, sprawdzających nie tylko wiedzę, ale i umiejętności praktyczne. Olimpijskie zmagania to wielka szansa, chodzi nie tylko o rozpoczęcie wymarzonych studiów, ale również o sprawdzenie samego siebie.

Serdeczne gratulacje dla uczniów oraz ich nauczycieli, to wielki sukces i powód do dumy.

Dorota Grabska