Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Program POWER

W ramach realizacji kolejnych założeń programu POWER pt: „Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z branży ogrodniczej dla zawodu technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu” nauczycielki naszej szkoły w dniach 4-7.07.2022 wzięły udział w wyjeździe szkoleniowym „Współczesne tendencje w architekturze krajobrazu” i „Zastosowanie roślin w architekturze krajobrazu”.

 

Prowadzącymi byli wykładowcy wydziału architektury krajobrazu Politechniki Krakowskiej dr inż.Przemysław Kowalski i dr inż. arch. arch. krajobr. Miłosz Zieliński.

W seminarium udział wzięły: mgr inż. Kornelia Benasiewicz, mgr inż. Barbara Buczek-Sztefko, mgr inż. Anna Hereda, mgr inż. Maria Kołodziejczyk, mgr inż. Katarzyna Kropielnicka - Łysakowska

i mgr Anna Sikora.

Program wyjazdu zakładał zwiedzanie wielu obiektów zieleni publicznej na terenie takich miast jak Kraków, Warszawa i Gdańsk. Celem wyjazdu była możliwość obserwacji aktualnych tendencji projektowych w architekturze krajobrazu w odniesieniu do zróżnicowanych funkcji obiektów od funkcji ekologicznych, rekreacyjnych, estetycznych a na funkcji dydaktycznej kończąc, uwzględniających dobór szaty roślinnej.

Trwające pięć dni seminarium obejmowało kolejno przejazd do Poręby Wielkiej i zwiedzanie Ośrodka Edukacyjnego przy siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego i Parku Reduta w Krakowie (foto 1). W kolejnym dniu w drodze do Warszawy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia terenu przy Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach położonych u stóp Góry Zamkowej w obrębie Wzgórz Sułtańskich (foto 2) i Parku Miejskiego im. S. Żeromskiego w Starachowicach (foto 3) Projekt rewaloryzacji tego parku jest wynikiem konkursu architektonicznego ogłoszonego przez władze miasta poprzedzonego konsultacjami społecznymi, w wyniku których szczegółowe wytyczne architekta miejskiego zostały uzupełnione o propozycje mieszkańców.

Kolejne zagadnienia seminarium obejmowały Zagospodarowanie Zielenią Placu Grzybowskiego, Placu Pięciu Rogów (foto 4) czyli współczesnej przestrzeni publicznej najwyższej jakości, która zapewnia priorytet dla pieszych i jest idealnym miejscem spotkań oraz odpoczynku w Nowym Centrum Warszawy, zwiedzanie Ogrodu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (foto 5), Ogrodu na dachu Centrum Kopernik (foto 6), analizę zagospodarowania Bulwarów Wiślanych (foto 8) i Pawilonu Edukacyjnego „Kamień”nad Wisłą (foto 7) oddanego do użytku w 2020r., w którym odbywają się lekcje o przyrodzie, warsztaty ekologiczne jak również spacery śladem nadwiślańskich zwierząt i roślin.

W trakcie przejazdu do Gdańska uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Cmentarza i Muzeum Pamięci w Palmirach (foto 8) a w samym Gdańsku obejrzenia aranżacji zieleni w centrum handlowym „Forum Gdańsk”, otoczenia przy budynku Centrum Solidarności (foto 9) jak i aranżacji zieleni wewnątrz obiektu i zieleni na dachu, zieleni przy Muzeum II Wojny Światowej (foto 10) oraz ogrodów deszczowych na terenie miasta.

Ostatnim punktem programu seminarium była analiza przestrzenna zagospodarowania Wzgórza Grodzisko.

Katarzyna Kropielnicka - Łysakowska