Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. "ERASMUS +"

"ERASMUS +"

Erasmus Plus to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Wspiera on finansowo wszystkie sektory kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych oraz pozaformalnego kształcenia się młodzieży.
Zastąpił siedem wcześniejszych programów, m.in.: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Comenius, Grundtvig), Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus i „Młodzież w działaniu”. Sruktura programu Erasmus+ obejmuje następujące akcje:

 1. Mobilność edukacyjna;
 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;

oraz Akcje Specjalne -  Jean Monnet  i Sport
W ramach  Akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Zespół Szkół Ogrodniczych uczestniczy w dwuletnim projekcie obejmującym: 

„Zachęcanie do naturalnych alternatyw i środków produkcji ogrodniczej
ekologicznej i / lub innowacyjnej w celu promowania zrównoważonego
ogrodnictwa w zakresie ochrony środowiska w UE”, co w skrócie oznacza szukanie BIO-ALTERNATYW w ogrodnictwie.

Wraz z sześcioma innymi partnerami - szkołami ogrodniczymi:

   • IPEA La Reid w Belgii,  
   • Berufsschule für Gartenbau, Floristik und Vermessungstechnik München w Niemczech,
   • Alanduskool Räpina w Estonii,
 • La Mouillѐre w Orleanie we Francji,
 • Lycée Technique Agricole   Ettelbruck w Luksemburgu,
 • oraz IES Ribera  Peralta z Hiszpanii,

 

Będziemy na seminariach poznawać alternatywne ekologiczne i innowacyjne sposoby działań, aby ogrodnictwo  utrzymywało równowagę w przyrodzie, dostarczało zdrowej żywności, zapewniało ludziom piękno zieleni i krajobrazu.

Wystawa projektów Erasmus plus realizowanych dzięki 20-letniej obecności w Unii Europejskiej

Zapraszamy do obejrzenia wystawy projektów  realizowanych przez naszą szkołę dzięki 20-letniej obecności w Unii Europejskiej.

Staż zawodowy w ramach programu Erasmus +

W dniu 14 maja br.  grupa uczniów z klasy trzeciej i czwartej Technikum weterynarii pod opieką nauczycieli wyjechała na dwutygodniowy, wyjazdowy staż zawodowy do ośrodka szkoleniowego Deula w Nienburgu w Dolnej Saksonii.

Erasmus +

Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej przystępuje do współpracy partnerskiej szkół ogrodniczych w projektach Erasmus + na lata 2023-2026.

Erasmus+

Mimo ograniczeń i przeszkód wynikającego z pandemii coronavirusa rozpoczął się nowy etap w programie Erasmus+ obejmujący lata 2021-2027.

Witamy uczestników programu ERASMUS PLUS…..

Realizując program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 ERASMUS PLUS w dniach 23-28.04.2018r. Zespół Szkół Ogrodniczych wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji ZSO gości uczestników programu w ramach Akcji 2 „Współpraca na...