Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Technik Ogrodnik

Zawód: technik ogrodnik z poszerzeniem umiejętności w zakresie:
-podstaw florystyki
-uprawy roślin zielarskich i przyprawowych
z kwalifikacjami:

  1. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
  2. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Absolwent w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do pracy w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się sadownictwem, produkcją warzyw i roślin ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, marketingiem produktów ogrodniczych, uprawą roślin zielarskich, kształtowaniem terenów zieleni, bukieciarstwem. Może też pracować w kwiaciarni lub samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą, wykonywać dekoracje okolicznościowe w restauracjach, świątyniach, klubach, przygotowywać kompozycje florystyczne, wystawy sklepowe, itp. Poszerzenie wiadomości z zakresu roślin zielarskich i przyprawowych ułatwi uczniom w przyszłości samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązań prozdrowotnych i proekologicznych nakierowanych na zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój. Uczeń ma możliwość realizacji bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii T. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.

Kompetencje z zakresu florystyki są dużym atutem w poszukiwaniu pracy, florysta może podejmować pracę w kwiaciarni, firmach organizujących wystrój wnętrz świeckich i sakralnych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu projektowania i aranżowania kompozycji florystycznych.

Obecnie obserwując powrót do natury, zioła stały się modnym i nieodzownym elementem w kuchni, ziołolecznictwie i kosmetyce. Absolwent posiadając znajomość tych roślin oraz możliwość ich zastosowań, jest przygotowany do prowadzenia uprawy i sprzedaży ziół, znajdzie też zatrudnienie w punktach ogrodniczych, gospodarstwach ekologicznych oraz zakładach przetwórczych.