Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Dokumenty/Regulaminy

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek (do pobrania)

- kserokopia świadectwa potwierdzającego poziom wykształcenia

  • - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie