Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Edukacja cyfrowa w ogrodnictwie 2021-2023

Edukacja cyfrowa w ogrodnictwie - DER Horti * Digital Education Readiness in Horticulture - 01.05.2021-30.04.2023

Partnerzy projektu: Austria, Szwajcaria, Belgia, Łotwa

Celem tego projektu jest stworzenie platformy edukacyjnej z cyfrowymi materiałami dydaktycznymi dla szkół ogrodniczych. Tworzenie filmów edukacyjnych z piktogramami, tablicami, z elementami wirtualnymi bez użycia języka, aby były zrozumiałe dla wszystkich szkół partnerskich.