Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Projekt POWER

Projekt POWER

Od kwietnia 2020 roku Politechnika Krakowska w partnerstwie

z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.02.15.00-00-1023/20

 

Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową

w zakresie kształcenia w zawodach z branży ogrodniczej dla zawodu technik ogrodnik

i technik architektury krajobrazu”.

 

Celem projektu jest wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe).

Okres jego realizacji zaplanowano na lata 2020-2023.

 

Uczestnictwem w projekcie objęte zostali objęci uczniowie dwóch klas pilotażowych:

klasy 2 Technikum Ogrodniczego (2TOsp) – 20 osób

klasy 2 Technikum Architektury Krajobrazu (2TAKsp) – 28 osób

Realizacja projektu obejmuje także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu i pełniące zadania opiekunów klas to:

mgr inż. Barbara Buczek- Sztefko i mgr inż. Katarzyna Kropielnicka- Łysakowska.

 

Ponadto do udziału w projekcie zaproszone zostały także mgr inż. Anna Hereda

i mgr inż. Maria Kołodziejczyk.