Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Kadra


Dyrektor

mgr Stanisław Pięta

historia

 
Wicedyrektorzy

mgr inż.Dorota Grabska

przedmioty zawodowe

mgr Krzysztof Jura

matematyka

 
Kierownik warsztatów szkolnych

mgr inż. Krystyna Janik-Chrapusta

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Główny księgowy

 mgr Marcin Krotosz

Nauczyciel

Nauczane przedmioty

mgr inż. Adam Baron

geografia, przedmioty zawodowe

mgr inż. Kornelia Benasiewicz

przedmioty zawodowe

mgr inż. Barbara Buczek-Sztefko

przedmioty zawodowe, opiekun samorządu szkolnego

lekarz weterynarii Magdalena Cembala

przedmioty zawodowe

mgr Edyta Chmura

pedagog szkolny

mgr Agnieszka Drajczyk-Ołownia

język angielski, język obcy zawodowy

mgr Dariusz Gąsiorek

wychowanie fizyczne
 mgr Małgorzata Głąb-Likus matematyka

mgr inż. Anna Hereda

przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu

mgr Katarzyna Hofman-Kępys

język niemiecki

mgr Katarzyna Kocoń

język polski, wiedza o kulturze

mgr Paweł Kurz

religia

mgr inż. Grzegorz Kolber

przedmioty zawodowe 

mgr inż. Maria Kołodziejczyk

przedmioty zawodowe
mgr inż. Katarzyna Kropielnicka-Łysakowska przedmioty zawodowe

mgr Urszula Lamik

nauczyciel bibliotekarz

mgr Wincenty Laskowski

wychowanie fizyczne

mgr Barbara Liput

wychowanie fizyczne

mgr Anna Nogawczyk

edukacja dla bezpieczeństwa, chemia, fizyka

mgr Kazimierz Piela

język niemiecki, język agielski

mgr Krzysztof Rączka

historia, wiedza o społeczeństwie

ksiądz Maciej Kornecki

religia

mgr Agnieszka Książek

doradca zawodowy

mgr Anna Kuzawińska-Sikora

plastyka

mgr inż. Gabriela Przystał

przedmioty zawodowe

mgr Katarzyna Sajdak

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Sikora

biologia, wychowanie fizyczne
mgr inż. Renata Ślezińska-Iwanicz biologia, przedmioty zawodowe

mgr Anna Świstak

język polski, wiedza o kulturze

mgr inż. Józef Szczerbik

podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe

mgr inż. Krzysztof Wojakowski

informatyka, podstawy przedsiębiorczości

mgr inż. Łukasz Wojtas

 przedmioty zawodowe

mgr Monika Wójcicka

język angielski, język obcy zawodowy

mgr inż. Beata Zawartka

przedmioty zawodowe

lekarz weterynarii Dominika Żak

przedmioty zawodowe
Pracownicy administracji

mgr Danuta Gawor

kierownik administracyjno - gospodarczy
mgr Katarzyna Pisarczyk
specjalista ds. finansowych

Wiesława Szypuła

sekretarz szkoły

mgr Krzysztof Burchart

specjalista ds. ochrony danych

mgr Aurelia Wójcik

specjalista ds. zamówień publicznych
Pracownicy warsztatów szkolnych

Iwona Barcik

rzemieślnik - ogrodnik

 Jacek Grygierzec

konserwator
 Ewelina Nowak rzemieślnik - ogrodnik
Teresa Pastucha rzemieślnik - ogrodnik
Tadeusz Pietraszko rzemieślnik - ogrodnik
 Tomasz Solich rzemieślnik - ogrodnik
Pielęgniarka Teresa Gęszka