Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Zaproszenie dla uczniów klasy 4TAKsp do udziału w webinarach

Webinary te odbywają się w ramach wypracowywania kolejnych założeń programu POWER, który jest realizowany od 2020 roku przez Politechnikę Krakowską w partnerstwie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.02.15.00-00-1023/20 „Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z branży ogrodniczej dla zawodu technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu”. Uczniowie klasy patronażowej 4TAKsp zostali zaproszeni do udziału w spotkaniach on-line z wykładowcami PK wg poniższego harmonogramu:

21.09.22 g.17.00-20.00 - Zagadnienia dotyczące pielęgnacji drzew w miastach - dr Wojciech Bobek

28.09.22 g.17.00-20.00 - Zagadnienia dotyczące pielęgnacji drzew w miastach cz.2 -dr Wojciech Bobek

27.09.22 g.17.00-20.00 - Gatunki roślin w ogrodach historycznych. - dr Przemysław Kowalski

29.09.22 g.17.00-20.00 - Gatunki roślin w ogrodach historycznych cz.2. - dr Przemysław Kowalski