Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Nowe drzewa w naszym mieście

 Nowe drzewa w naszym mieście

W miniony piątek tj. 18.11.2022 uczniowie klas 1TO i 3 TAK obejrzeli proces sadzenia dużych drzew, który jest kolejnym etapem rewitalizacji Placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Towarzyszył nam Ogrodnik miejski inż. Dariusz Gajny, który przedstawił aktualne aspekty sadzenia drzew w warunkach miejskich. Omówił m.in. systemy antykompresyjne, w których sadzi się drzewa, a które zapobiegają zagęszczaniu podłoża i tym samym umożliwiają swobodny przepływ wody, składników odżywczych i powietrza w strefie korzeniowej drzew. Składają się z modułów wykonanych z tworzyw sztucznych pozyskiwanych z recyklingu tworzących pewien rodzaj konstrukcji. Konstrukcja ta przejmuje duże obciążenia spowodowane ruchem pojazdów, podczas gdy substrat wewnątrz konstrukcji pozostaje nieskompresowany i dzięki temu zapewnia drzewu optymalne warunki. Do wypełniania elementów systemów antykompresyjnych zalecany jest specjalny substrat o dużej zawartości drobnych kruszyw. Około 20-letnie drzewa klona Freemana ‘Autumn Blaze’ (Acer ×freemanii AUTUMN BLAZE 'Jeffersred')zostały sprowadzone do Polski z Holandii ze szkółki drzew Van den Berk, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży dużych okazów roślin. Uczniowie mogli zobaczyć w jaki sposób zabezpiecza się pnie i balotuje bryły korzeniowe starszych okazów drzew na czas transportu.

Opiekunami młodzieży w tym dniu byli uczący: mgr inż. Gabriela Przystał, mgr inż. Grzegorz Kolber, mgr inż. Maria Kołodziejczyk, mgr inż. Łukasz Wojtas i mgr inż. Katarzyna Kropielnicka- Łysakowska.

Katarzyna Kropielnicka- Łysakowska.