Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: ,,DZIEŁA ALEKSANDRA FREDRY W MALARSTWIE I RYSUNKU" Rok 2023 Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry 230. rocznica urodzin 

-termin składania prac 31.03.2023r.  w bibliotece szkolnej u Pana Tomasza Bednarka

-niezbędne jest wypełnienie oświadczenia rodzica oraz zgody

 

Regulamin konkursu oraz oświadczenia rodzica i zgoda do pobrania z załącznika

 

 

Tomasz Bednarek

Pliki do pobrania