Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Nawożenie warzyw w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych.


W ramach współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oddział: Bielsko-Biała odbyło się
szkolenie skierowane do młodzieży dotyczące nawożenia upraw w systemie rolnictwa
ekologicznego i konwencjonalnego.

Rozwój rolnictwa ekologicznego w polskich
gospodarstwach rolno-ogrodniczych jest coraz bardziej zauważalny. Wielu producentów
podejmuje decyzję o przejściu na uprawę BIO, ponieważ zauważa korzyści płynące z
wprowadzenia naturalnych środków ochrony roślin i nie tylko.
Rolnictwo ekologiczne jest to jeden z systemów gospodarowania, który polega na produkcji
żywności z maksymalnym poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz dobrostanu
zwierząt. Zakłada on rezygnację z stosowania środków produkcji charakterystycznych dla
rolnictwa konwencjonalnego, w tym z większości pestycydów czy syntezowanych nawozów
mineralnych.
Produkt jest ekologiczny wtedy, gdy zostanie wyprodukowany bez stosowania chemicznych
środków ochrony roślin czy nawozów sztucznych, wytworzony z materiału genetycznego
rolnictwa ekologicznego i przetworzony bez sztucznych dodatków oraz konserwantów. Ten
cykl gospodarowania rolno-ogrodniczego jest alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego,
które jest skierowane ku jak największym zyskom, do których dąży się za wszelka cenę. Jest
formą intensywnej gospodarki rolnej stawiającej na zmechanizowanie i uprzemysłowienie.
Dopuszcza się  stosowanie środków chemicznych oraz nawozów sztucznych wszelkich
rodzajów, determinujących jak najlepszy rozwój plonów i hodowle
W ekorolnictwie istotną rolę odgrywa odpowiednie nawożenie. Jeśli chcemy, aby nasze
uprawy były ekologiczne, należy zadbać o to, aby takie podstawowe nawozy jak obornik,
gnojowica czy kompost zawierały jak najwięcej minerałów i były wystarczająco żyzne. Aby
to osiągnąć, warto sięgać po preparaty, które wspomagają naturalne procesy metaboliczne.
Oprócz nawozów naturalnych produkowanych w gospodarstwie, w rolnictwie ekologicznym
stosuje się także tzw. nawozy uzupełniające. Są to nawozy mineralne (bazalt, gips, popiół
drzewny czy kreda nawozowa), nawozy organiczne (skorupy jaj, trociny czy kora drzewna)
oraz muł i osady z naturalnych zbiorników wodnych. Innym dobrym sposobem na
podniesienie zawartości próchnicy, jest przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych lub innej
materii organicznej, dzięki czemu zachowamy więcej składników pokarmowych. Jest to
możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu do gleby bakterii wspomagających rozkład resztek
roślinnych . Nawożenie w produkcji konwencjonalnej to stosowanie odpowiednich dawek
nawozów mineralnych do danych upraw. W czasie szkolenia zostały omówione uprawy
polowe warzyw.
Szkolenie pogłębiło wiedzę ekologiczną i porównało nawożenie upraw z uwzględnieniem
kosztów produkcji i osiąganych zysków. Zachęciło młodych ludzi do uważnej obserwacji
środowiska oraz podnoszenie świadomości na temat upraw produktów rolno-żywnościowych
w kontekście poszanowania środowiska.
                                                                                                                                             Krystyna Janik-Chrapusta

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe