Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Pytania na styczeń - "Całoroczny konkurs czytelniczy ze znajomości lektur szkolnych dla klas 1-5"

Pytania na styczeń - "Całoroczny konkurs czytelniczy ze znajomości lektur szkolnych dla klas  1-5" 

Pytania na styczeń:   dotyczą-   Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem

1. Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski myślał w szpitalu o ...? 
2. W utworze "Zdążyć przed Panem Bogiem" ile można wyodrębnić planów czasowych? 
3. Co zbierała Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej? 
4. „Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za ...?

 

 

Zapraszamy do biblioteki   (uczniowie  mogą również wysyłać odpowiedzi na dziennik)

 

Tomasz Bednarek,  Katarzyna Kocoń