Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Konkurs czytelniczy ze znajomości "Dziejów Wincentego Witosa" rozstrzygnięty

7 marca 2024 roku w szkole odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości "Dziejów Wincentego Witosa".  Konkurs miał na celu popularyzację oraz przybliżenie uczniom życia i działalności wybitnego polskiego polityka, jakim był Wincenty Witos.

W konkursie wzięło udział 35 uczniów z klas I-V technikum. Uczniowie musieli wykazać się znajomością wiedzy, odpowiadając na pytania z zakresu biografii Wincentego Witosa, jego działalności politycznej, a także realiów historycznych.

Komisja konkursowa po dogłębnym sprawdzeniu odpowiedzi wyłoniła zwycięzców:

I miejsce:    Julia Stusek,  Justyna Taratuta
II miejsce:  Oliwia Smolik
III miejsce: Lena Olender

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, a jego poziom był wysoki. Uczniowie wykazali się dobrą znajomością "Dziejów Wincentego Witosa" i zaangażowaniem w zgłębianie historii Polski XX wieku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 


Tomasz Bednarek, Katarzyna Kocoń