Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Spacerownik urodzinowy- odc.2

Zamek Sułkowskich

Wzniesiony w XIV w. przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka jest najstarszą i największą zabytkową budowlą stojącą na terenie historycznego miasta Bielska.

Należał m.in. do Piastów cieszyńskich( do 1572r.), węgierskich Sunnsghów (1592-1724) i książąt Sułkowskich( 1752-1945).

Jest typem zamku miejskiego. Pełnił funkcję warowni granicznej,później przekształcił w rezydencję szlachecką.

Zamek był wielokrotnie przebudowywany- po obrabowaniu i spaleniu przez Szwedów oraz po pożarach- w 1753,1808 i 1836 roku. Ostatnia przebudowa miała miejsce  w latach 1855- 1864 w stylu historyzmu.

Obecnie w  zamku mieści się Muzeum Historyczne.

Anna Sikora