Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

IV Szkolny( Zdalny) Bieg Niepodległości

11 Listopada 2020 roku,  roku pandemii koronawirusa, w warunkach reżimu sanitarnego, Społeczność Szkolna uczciła na sportowo narodowe święto.

We własnym zakresie, choć w duchowej wspólnocie, każdy z uczestników  indywidualnie pokonał symboliczny dystans 11 11 metrów.

Swoimi wrażeniami uczestnicy biegu podzielili się w komentarzach na szkolnym facebooku.

Wszystkim aktywnie świętującym dziękuję za włączenie się do akcji.

Pozostańmy z nadzieją, że V edycja biegu rozpocznie się wspólnym startem się na boisku szkolnym.

Anna Sikora

Your IP has been banned - OVHcloud

Your IP has been banned

Request blocked due to suspicious activity.
Please try again later.

You

Internet browser

Web host

OVHcloud

Website

Site access

IP address : 85.128.143.119

Date :

Request ID: e0c0859038a4673a6981b6fe049bf7f3