Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskich projektach "Lekcje z Zus",  "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".

Celem projektów jest budowa świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń.
„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Celem  Olimpiady  "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" jest  upowszechnianie  i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.  To  wiedza, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Więcej informacji znajdą Państwona stronie internetowej ZUS Lekcje z ZUS i Olimpiada Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych

nauczyciel
Krzysztof Wojakowski