Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Urodziny Miasta

1 stycznia 2021 roku mija 70 lat od połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski - Bielsko- Białą.

Zapraszam Społeczność Szkolną do uczczenia jubileuszu poprzez ustawiczne, wspólne, coraz lepsze poznawanie miasta, w którym zlokalizowana jest nasza Szkoła.

Z okazji rocznicy powstania Bielska- Białej, w jubileuszowym roku, raz w tygodniu będzie prezentowany- obiekt, miejsce, osoba, wydarzenie- związane z naszym miastem. Jeżeli macie jakieś ulubione miejsce, to opiszcie je, zróbcie zdjęcie i prześlijcie przez e- dziennik.

Zachęcam do udziału w projekcie i współtworzenia spacerownika po Bielsku- Białej.

Miłego świętowania, Anna Sikora.