Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Spacerownik urodzinowy- odc.1.

Rzeka Biała

Przepływająca przez Miasto Biała przez  wiele wieków  była rzeką graniczną– rozdzielającą tereny Śląska i Małopolski. W przeszłości była granicą Królestwa Czeskiego i Polskiego, monarchii austriackich Habsburgów i Rzeczypospolitej, Śląska Austriackiego i Galicji, województw śląskiego i krakowskiego oraz  do 1950 roku granicą między Bielskiem i Białą.

Biała jest prawym dopływem Wisły, ma długość 28,6 km.

Źródlisko Białej znajduje się u wschodnich podnóży góry Magura w Beskidzie Śląskim, w Buczkowicach,  na wyskości ok. 512 m. n. p. m.

W dolnym biegu płynie przez tereny Doliny Górnej Wisły, gdzie  w obrębie Czechowic-Dziedzic, na wysokości 242 m n.p.m.,  uchodzi do Wisły.

W obrębie centrum Bielska- Białej usadowiona jest w betonowym korycie. Ze względu na zmiany klimatu zauważono konieczność odwracania się w kierunku rzeki i zintegrowania rzeki z Miastem, czego Bielsku- Białej i sobie w roku jubileuszu życzymy.

Anna Sikora