Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

"TRADYCYJNY SAD" - ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Czwarta edycja - czereśnie.

My jako szkoła ogrodnicza przyłączamy się do projektu po raz drugi.

Tematem przewodnim projektu jest zdobycie wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych czereśni, szeroka promocja tej wiedzy oraz założenie mini sadu złożonego z tradycyjnych odmian drzew sadowniczych sadzonych w sposób swobodny, zlokalizowanego na ogólnodostępnym terenie.

Projekt adresowany jest dwutorowo: do młodych ludzi, ponieważ wiedza na temat umiejętnej uprawy i walorów zdrowotnych owoców z drzew tradycyjnych odmian jest potrzebna wśród młodego pokolenia, aby umiało zapewnić sobie wartościowe pożywienie w przyszłości, jak również do szerokiego społeczeństwa, ponieważ obecnie pracujące osoby mogą podjąć decyzję o założeniu sadu przydomowego złożonego ze starych odmian.

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian czereśni.  Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również zastosowaniem takiego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.

Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian czereśni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

 Zespół tworzą uczniowie z różnych klas technikum ogrodniczego i branżowej szkoły I stopnia w zawodzie ogrodnik,  w różnych przedziałach wiekowych, ale mimo to łączy ich zapał do pracy.

Zespół jest  pozytywnie nastawiony  do przydzielanych im  zadań i z zaangażowaniem je wypełnia.

Nasz zespół składa się z:

Robert Ryszka  - szef zespołu

Natalia Krężel - zastępca

Wiktoria Basta

Mikołaj Wieczorek

Mateusz Stankiewicz

Stanisław Fornal

Tomasz Cichocki

Maria Kołodziejczyk — opiekun zespołu

Do tej pory wybraliśmy nazwę zespołu, przydzieliliśmy zadania do zrealizowania, dokonaliśmy wyboru terenu pod sad - jest to szkolne arboretum dostępne dla wszystkich,  i odmian czereśni. Pracujemy nad dalszymi zadaniami związanymi z pierwszym etapem konkursu.

Chcemy zachęcać społeczność naszego miasta i naszej szkoły do uprawy starych odmian drzew owocowych, często zapomnianych, ale również smacznych.  Dzięki projektowi podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe związane z ekologiczną uprawą drzew owocowych oraz ze zdrowym stylem życia.

Maria Kołodziejczyk