Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Metasekwoja chińska - nowym bielskim pomnikiem przyrody

7 listopada 2022 roku w Szkolnym Parku Dendrologicznym odbyła się radosna uroczystość oznakowania naszego wspaniałego drzewa - Metasekwoi  chińskiej - tabliczką pomnik przyrody. W wydarzeniu ze strony Ratusza uczestniczył Ogrodnik Miejski- absolwent szkoły- Dariusz Gajny, ze strony szkoły-pan Dyrektor -Stanisław Pięta, pani kierownik warsztatów szkolnych- Krystyna Janik Chrapusta, młodzież szkolna, w tym uczestnicy szkolnego konkursu fotograficznego tropiący z aparatem pomniki przyrody miasta Bielska- Białej oraz nauczyciel biologii- Anna Sikora.

Ogrodnik Miejski na ręce pana Dyrektora przekazał uchwałę Rady Miasta uznającą Metasekwoję chińską rosnącą na terenie Szkolnego Parku Dendrologicznego za pomnik przyrody a następnie wspólnymi siłami - p.Dyrektora,p. K.Janik Chrapusty,p.D. Gajnego i p. A.Sikory oznakowano okaz tabliczką- pomnik przyrody.

Zieleń wokół szkoły była oczkiem w głowie wielu pokoleń uczniów i nauczycieli Ogrodnika.

W 2009 roku zrealizowało się  nasze marzenie - został powołany do życia pierwszy na terenie Podbeskidzia Szkolny Park Dendrologiczny. Park o powierzchni 5 ha obejmuje zieleń wokół szkoły oraz teren przyszkolnego gospodarstwa ogrodniczego. Składa się z 5 wydzielonych powierzchni oraz ponad 100 okazów drzew i krzewów w randze gatunku, podgatunku, odmiany i formy.

Od dziś najcenniejszym okazem, nowym w mieście pomnikiem przyrody jest metasekwoja chińska  (Metasequoia glyptostroboides)

 – gatunek należący do rodziny cyprysowatych. Modrzew błotny jest żywą skamieniałością. Występował w erze mezozoicznej, w końcu okresu kredowego i dominował w trzeciorzędzie. Był rośliną szeroko rozprzestrzenioną na półkuli północnej. Pod koniec oligocenu, na skutek zmian klimatycznych i ich następstw, zasięg metasekwoi zaczął się stopniowo zmniejszać. W czwartorzędzie gatunek zachował się jedynie w ostojach w Chinach - na terenach wyżynnych, osłoniętych górami, w siedliskach wilgotnych, okresowo zalewanych najczęściej w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na brzegach pól ryżowych

Nasza metasekwoja została zasadzona w 1971 roku staraniem nauczyciela kwiaciarstwa pana Eugeniusza Bednorza, który dzięki prywatnym kontaktom sprowadził sadzonkę z arboretum w Kórniku.

Od tego czasu wspaniale rozwija się i zachwyca swoim pokrojem, kształtowanym  siłą natury a nie ręką człowieka.

Roślina rośnie szybko i jest długowieczna. Prawdopodobnie dożywa ok. 2000 lat, czego pomnikowi przyrody i całej społeczności szkolnej serdecznie życzę.

 

Anna Sikora