Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Realizacja projektu TRADYCYJNY SAD

Etap II -  zakładanie minisadu i promocja projektu

    Realizacja etapu II  odbywa się w terminie od kwietnia do czerwca 2019r., po posadzeniu drzew zespół przystąpił do następnych działań w ramach realizacji projektu.

Stworzyliśmy terminarz zabiegów ochrony biologicznej przed chorobami i szkodnikami, zwracając szczególną uwagę na stałą obserwację posadzonych drzewek i wykonywaniu prac fitosanitarnych polegających na mechanicznym usówaniu chorób czy szkodników. Zaplanowane zostały również zabiegi pielęgnacyjne związane z uprawą drzew owocowych, takie jak pielęgnacja gleby polegająca na koszeniu murawy, czy formowanie koronki drzew.
Dużym wyzwaniem było przygotowanie planu promocji i jego realizacja.
Zespół przygotował materiały reklamowe w formie platatu,  ulotki, oraz materiały informacyjne na temat projektu w gablotce na korytarzu szkolnym.
Odbywające się na terenie szkoły Targi Ogrodnicze  "Twój Ogród 2019" w dniach 26 - 28 kwietnia 2019r., organizowane przez społeczność szkloną dla mieszkańców Bielska - Białej i okolic,  postanowiliśmy wykorzystać dla promocji realizowanego przez nas projektu.  Przygotowaliśmy własne stoisko, przy którym zapraszaliśmy do skosztowania owoców, rozdawaliśmy ulotki i zachęcaliśmy do sadzenia starych odmian grusz i jabłoni w swoich ogrodach.  Nasze działania spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem dorosłych, którzy zwracali uwagę, że warto pamiętać o starych odmianach.
Podczas targów zespół udzielił wywiadu dla radia Bielsko, w którym zachęcaliśmy do zakładania  własnych minisadów oraz opowiedzieliśmy o projekcie, który jest organizowany na terenie całej Polski.
Zespół również prowadzi księgę sadu, w której zamieszcza kolejne prace i działania związane z projektem. Posadzone drzewa oraz kronika dokumentująca podejmowane działania będą świadkami realizowanego projektu.
Obecnie zespół skupia się nad trzecim etapem konkursu - Tworzenie Pomologicznej Mapy Polski, który ma na celu zlokalizowanie historycznych odmian drzew owocowych. Stanowią one cenne źródło genów roślin sadowniczych. Celem działania jest ich odnalezienie i rozmnożenie zanim znikną z mapy Polski. Zwracamy się z prośbą  jeżeli Państwo macie w swoich ogrodach drzewa posadzone przed 1960 rokiem bardzo prosimy o kontakt ze szkołą i podanie adresu lub numeru telefonu a my skontaktujemy się z Państwem.

Maria Kołodziejczyk