Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin

Uczestniczyliśmy  w szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach. Szkolenie odbyło w Oddziale Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku–Białej tematem były „Nowe zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych i paszportowania roślin”.

Poznaliśmy nowe zasady i przepisy prawa z zakresu zdrowotności roślin i ich dopuszczenia do obrotu, które  już od 14 grudnia 2019 roku, zaczną obowiązywać wszystkie podmioty uczestniczące w wytwarzaniu i obrocie roślinami  przeznaczonymi do sadzenia.
Producentów roślin ozdobnych i inne osoby uczestniczące w obrocie tym towarem czekają zmiany.
Celem nowych przepisów ma być zwiększenie ochrony UE przed wprowadzaniem z państw trzecich organizmów szkodliwych, harmonizacja systemu paszportowania roślin, rewizja koncepcji stref chronionych, poprawa spójności przepisów z zakresu zdrowia roślin oraz przepisów dotyczących roślinnego materiału rozmnożeniowego, a także ujednolicenie zasad prowadzenia kontroli urzędowych w całym łańcuchu żywnościowym. W całej UE będzie obowiązywał jednakowy wzór paszportu rośliny, który zdecydowanie ułatwi obrót i pozwoli w szybki sposób dotrzeć do źródła ewentualnej nieprawidłowości zdrowotnej.

Więcej bieżących i szczegółowych informacji na temat nowych przepisów można znaleźć na stronie www.piorin.gov.pl. i w załączniku.


                                                                 Krystyna Janik-Chrapusta

Pliki do pobrania